Dieren

Spinnen met 8 Ogen

Spinnen hebben vaak wel 8 ogen

Wist je dat de meeste spinnen 8 ogen hebben?

Sommige spinnen, zoals kruisspinnen die in Nederland heel veel voorkomen, kunnen slecht zien. Ze gebruiken vooral hun web om hun omgeving in de gaten te houden. Ondanks dat veel spinnen niet goed kunnen zien hebben toch verreweg de meeste spinnen 4 paar, (dus acht) ogen.

Elk paar ogen is gespecialiseerd. Zo zijn … Read more...

Onsterfelijke kwal turritopsis nutricula

De kwal Turritopsis Nutricula is onsterfelijk…

Wist je dat de kwallensoortTurritopsis nutricula in theorie onsterfelijk is?

Deze kwallensoort kent een bepaald proces waarbij hij als hij de geslachts volwassen leeftijd heeft bereikt, hij weer terug keert naar de geslachts onvolwassen vorm, waarna het diertje weer langzaam geslachts volwassen wordt. Dit proces kan zich in theorie oneindig herhalen,… Read more...

De arm van een zeester kan weer aangroeien als hij wordt afgehakt…

Wist je dat als een Zeester een arm verliest, er weer een nieuwe arm kan aangroeien?

Een Zeester heeft een zeer sterk ontwikkeld herstellend vermogen (regeneratie). Dit vermogen zorgt ervoor dat als een Zeester een arm verliest (afgehakt door een roofdier bijvoorbeeld), er op dezelfde plaats weer een nieuwe arm aangroeit.
Dit vermogen is zelfs zo sterk, dat… Read more...

Mier kan niet doodvallen…

Wist je dat een mier niet dood kan vallen?

Een mier heeft in verhouding tot zijn gewicht een zeer grote omvang. Deze relatief grote omvang zorgt ervoor dat de luchtweerstand veel invloed heeft op zijn maximale valsnelheid, die erg laag is (Ongeveer 5 km/uur). Ter vergelijking, een mens valt met een maximum snelheid van net geen 200 km/uur.

De lage valsnelheid… Read more...

Sidderaal geeft genoeg energie om 50 auto’s te starten…

Wist je dat een Sidderaal bij een ontlading, genoeg energie af geeft om 50 auto’s te starten?

Een Sidderaal is een vis die veel lijkt op een paling en elektrische schokken afgeeft uit zelfverdediging en om mee te jagen. Hij komt voor in het Amazone gebied in Zuid Amerika.
De Sidderaal kan een stroomstoot afgeven van maximaal tussen de 400 en 500 volt, waarbij… Read more...

Het hart van een muis klopt meer dan 600 keer per minuut…

Wist je dat het hart van een muis meer dan 600 keer per minuut klopt?

Het hart van een muis klopt dus 10 keer per seconde. Ter vergelijking, het hart van een mens klopt 60 tot 80 keer per minuut. Alle zoogdieren hebben ongeveer een miljard (1.000.000.000) hartslagen in hun hele leven. Het ene zoogdier verbruikt dit sneller dan de andere. Zoogdieren met een snellere… Read more...

Koala slaapt 18 tot 22 uur per dag…

Wist je dat een Koala 18 tot 22 uur per dag slaapt?

Een Koala is maar 2 tot 6 uur per dag actief en besteedt deze uren voornamelijk aan eten en voortplanten. Ze krijgen in deze tijd echter zo weinig voeding binnen dat ze gewoon te weinig energie hebben om langer wakker te zijn. Dat Koala’s doorlopend stoned zijn door het eten van Eucalyptus bladeren en daarom… Read more...

Slak kan 3 jaar slapen zonder te eten…

Wist je dat een slak 3 jaar achter elkaar kan slapen zonder te eten?

Een slak houdt een soort winterslaap om zich te beschermen tegen uitdroging. Hij eet dan niets. Tijdens deze winterslaap trekt hij zich volledig terug in zijn slakkenhuis en bevestigt zich met slijm aan een glad oppervlak op een geschikte plaats. Hij beschermt zichzelf zo tegen de kou en uitdroging.… Read more...

Kleinste zoogdier op aarde is de Hommelvleermuis…

Wist je dat de Hommelvleermuis het kleinste zoogdier op Aarde is?

De Hommelvleermuis is een Vleermuis van nog geen 35mm een komt alleen voor in Thailand en Myanmar. Het dier leeft van kleine kevertjes en kleine spinnetjes.
De Hommelvleermuis wedijvert met de Wimperspitsmuis om de titel kleinste zoogdier. Over het algemeen is de Hommelvleermuis net iets kleiner.… Read more...

Sommige sprinkhanen horen via achterpoten…

Wist je dat sommige Sprinkhanen geluid opvangt via zijn achterpoten?

Bij sommige soorten sprinkhanen is een gehoorgang op de schenen van de van de voorpoten aanwezig. Deze gehoororganen zijn zeer goed ontwikkeld doordat ze onderdeel zijn van de luchtwegen, die bestaan uit een stelsel van buisjes en kamertjes.
Er zijn ook Sprinkhanen die de gehoorgangen … Read more...

Leeuw paart 50 keer per dag…

Wist je dat een leeuw in de bronsttijd soms wel 50 keer per dag paart?

De bronsttijd duurt 5 tot 8 dagen en in deze tijd paren leeuwen soms wel om het kwartier. Tijdens het paren, wat meestal maar een paar seconden duurt, bijt de leeuw de leeuwin in haar nek voor houvast.… Read more...

Vogels kauwen met hun maag…

Wist je dat vogels eigenlijk met hun maag kauwen?

Vogels hebben een snavel die uiteraard geen tanden of kiezen bevatten. Een vogel slikt voedsel dan ook in zijn geheel door.
In de spiermaag van vogels bevinden zich steentjes (die ze zelf expres ingeslikt hebben) die voor het kauwen zorgen. De spieren van de spiermaag en de steentjes, zorgen ervoor dat het voedsel… Read more...

Tong van een giraffe kan bijna een halve meter worden…

Wist je dat de tong van een giraffe bijna een halve meter kan worden?

De gemiddelde lengte van de tong van een giraffe is 45 cm.
De giraffe gebruikt zijn tong voornamelijk om bladeren en takjes van bomen te trekken en op te eten. De tong van een giraffe is erg hard en stug, zodat hij geen last heeft van eventuele doorns aan takken.… Read more...

Kakkerlak

Kakkerlak kan nog weken leven zonder hoofd…

Wist je dat een kakkerlak nog bijna 2 weken kan leven zonder hoofd?

Bij een kakkerlak worden niet alle lichaamsfuncties aangestuurd vanuit de hersens in het hoofd. Een kakkerlak heeft een soort zenuwstelsen dat verdeeld is over het hele lichaam. Hierdoor worden bepaalde delen van het lichaam niet vanuit hersens in het hoofd aangestuurd. Daarbij komt nog eens… Read more...

Hart van een Blauwe vinvis is zo groot als een kleine auto…

Wist je dat het hart van een Blauwe vinvis zo groot is als een kleine auto?

Het hart van een Blauwe Vinvis weegt tussen de 400 en 600 kg en de aorta kan bijna 25 cm in diameter worden.

De Blauwe Vinvis heeft meer indrukwekkende maten en cijfers. Zo zijn z’n ogen zo’n 15 cm in doorsnee. Z’n staartvin kan een breedte van 8 meter bereiken.

Verder kan… Read more...

Olifanten slurf bevat geen botten…

Wist je dat een olifantenslurf geen botten bevat? De olifantenslurf heeft daarentegen bijna 150.000 spieren. Door dit hoge aantal spieren kan de Olifant zijn slurf zo soepel bewegen en overal voor gebruiken.… Read more...

Doopvontschelp is grootste schelp op Aarde…

Wist je dat de Doopvontschelp de grootste schelp op Aarde is? De Doopvontschelp kan 1,30 meter worden. De grootste Doopvontschelp ooit gevonden is ruim 2,50 meter. De schelp dankt zijn naam aan het feit dat hij zo groot is dat hij soms als Doopvont wordt gebruikt in kerken.

In de pre historie schijnen er schelpen te hebben bestaan die meer dan 10 meter groot konden… Read more...

De vis Sebastes borealis kan ruim 150 jaar oud worden

Wist je dat de vissoort Sebastes borealis (Shortraker rock-fish) ruim 150 jaar oud kan worden? De oudste Sebastes borealis ooit gevangen was 157 jaar.… Read more...

Koraal is dierlijke levensvorm…

Wist je dat koraal dierlijk leven is?

Koralen zijn de prachtige bloem-achtige riffen die bijvoorbeeld bij Australië voorkomen.

Er is veel discussie geweest over Koraal, waarbij bepaalde wetenschappers koraal tot de planten rekenden en andere wetenschapper koraal tot de dieren rekenden. Tegenwoordig wordt de theorie dat koraal bestaat uit duizenden… Read more...

Olifant kan niet springen…

Wist je dat een olifant fysiek gezien niet in staat is om te springen?

Als een olifant zou kunnen springen, zou hij door zijn gewicht, bij het neerkomen botten breken.… Read more...

Degenkrab

Degenkrab heeft blauw bloed…

Wist je dat een Degenkrab blauw bloed heeft?

Een degenkrab is een geleedpotige (geleedpotigen dragen hun skelet uitwendig in plaats van inwendig zoals de mens) en behoord tot de zogenaamde zwaardstaarten. De degenkrab wordt ook wel Molukkenkreeft of Pijlstaartkreeft genoemd. In tegenstelling tot wat deze namen doen vermoeden behoort de Degenkrab niet… Read more...

Blauwe Vinvis

Blauwe vinvis grootste dier dat ooit leefde…

Wist je dat het grootste dier dat ooit geleefd heeft de blauwe vinvis is?

De blauwe vinvis kan een lengte tot 35 meter bereiken en kan tot 175 ton wegen. Het dier komt in alle oceanen over de gehele wereld voor. Hij is ook gesignaleerd in de Noordzee, maar in deze zee wordt de blauwe vinvis vermoedelijk zelden waargenomen door de geringe diepte.

De Blauwe Vinvis is… Read more...

Reusachtige libelle met spanwijdte van 70 cm…

Wist je dat er in de pre historie ruim 300 miljoen jaar geleden een reusachtige libelle leefde?

Deze libelle had een spanwijdte van 70 cm. Dit insect kon vermoedelijk zo groot worden door de hoge concentratie zuurstof in de atmosfeer.
gedurende deze periode waren ook andere soorten erg groot. Zo was er een miljoenpoot die 1,80 meter kon worden.

Er gaan zelfs verhalen… Read more...

Grootste dinosaurus ooit gevonden…

Wist je dat de grootste dinosauriër ooit gevonden de Argentinosaurus is?

Deze dino kon een lengte bereiken van rond de 40 meter en toornde zo’n 6 meter boven de grond uit. Het dier was een planteneter en kon bijna 100 ton wegen.

Er gaan verhalen over een nog grotere soort, namelijk de Amphicoelias die een lengte tot 60 meter zou kunnen bereiken en 15 meter… Read more...

Egel leefde al in de tijd van de dinosauriers…

Wist je dat de Egel al leefde in de tijd van de dinosauriërs?

De egel was één van de diersoorten die de (vermoedelijke) meteoriet inslag, waarbij de dinosauriërs uitstierven) overleefde en tegenwoordig nog steeds leeft.… Read more...

Krokodil leefde 200 miljoen jaar geleden al…

Wist je dat er 200 miljoen jaar geleden al krokodillen bestonden?

Dit was tijdens het dinosauriërs tijdperk. De krokodillen zijn in tegenstelling tot de dinosauriërs niet uitgestorven, omdat ze zich beter aan konden passen aan de omstandigheden na de inslag van de grote meteoriet. Ze kunnen bijvoorbeeld lang zonder eten en kunnen lange tijd in een soort… Read more...

Geslacht krokodil wordt bepaald door temperatuur…

Wist je dat het geslacht van een krokodil bepaald wordt door de temperatuur van het ei waar hij uit komt?

Bij een hoge temperatuur worden voornamelijk mannetjes geboren. Ook bij sommige schildpadden en hagedissen geldt dit.… Read more...

Schildpad heeft gevoel in zijn schild…

Wist je dat een schildpad ook zenuwen in zijn schild heeft?
Als je een schildpad over zijn schild aait, dan voelt hij dit.… Read more...

Egel heeft ruim 5000 stekels…

Wist je dat een egel meer dan 5000 stekels heeft? Het aantal stekels kan zelfs oplopen tot 7000.… Read more...

Kip met bruine oorlellen legt bruine eieren…

Wist je dat een kip met bruine oorlellen, bruine eieren legt?

Een kip met witte oorlellen legt witte eieren. … Read more...

Kip zonder kop kan nog lopen…

Wist je dat als bij een kip de kop afgehakt wordt, hij nog een poosje kan lopen?

Het lopen van een kip wordt niet door de hersens gestuurd, maar is een automatisch patroon. Het lopen wordt juist onderdrukt door de hersens als de kip stil wil staan.
Als de kop van de kip er dus wordt afgehakt, zal de kip gaan lopen, omdat er geen prikkels meer komen om de kip stil laten staan.… Read more...

Een diepzeevis ontploft als…

Wist je dat een diepzeevis ontploft als hij te snel naar de oppervlakte wordt gebracht?

Dit wordt veroorzaakt door de veel lagere druk die er aan de oppervlakte is. De diepzeevis is ingesteld op de hoge druk op grote diepte, zijn lichaam zorgt dat er veel tegendruk vanuit het lichaam is. Deze tegendruk verdwijnt niet meteen als er lagere druk is. Wordt de druk te… Read more...

Eendagsvlieg leeft langer dan een dag…

Wist je dat een Eendagsvlieg eigenlijk langer dan een dag leeft?

Het diertje heeft ook een larve stadium en dat kan soms wel een jaar duren.

De benaming Eendagsvlieg slaat op het volwassen stadium, wat inderdaad erg kort duurt.… Read more...

Huisvlieg leeft 14 dagen…

Wist je dat een huisvlieg slechts 14 dagen leeft?… Read more...

Het eten van een kogelvis kan dodelijk zijn…

Wist je dat het eten van een kogelvis dodelijk kan zijn? De kogelvis (Fugu in het Japans) is uiterst giftig.

De kogelvis is een zeer populair gerecht in Japan en is ook erg duur. een enkele kogelvis kan voor een visser al gauw €200,- opleveren. Doordat de vis zo giftig is, moet het bereiden van de vis zo gedaan worden dat er geen gif meer in zit en de vis eetbaar is. … Read more...

Een luiaard poept slechts 1 keer per week…

Wist je dat een luipaard slechts 1 keer per week poept?

Een luiaard heeft een zeer trage spijsvertering. Waar een mens er 12 tot 48 uur over doet om zijn eten te verteren, heeft een luiaard tot wel 30 dagen nodig om zijn eten te verteren. Hierdoor hoeft hij maar 1 keer per week te poepen. Omdat een luiaard het liefst in de bomen blijft en zo min mogelijk op de grond komt,… Read more...

Ratten zorgen zeer snel voor nageslacht…

Wist je dat ratten zo snel voor nageslacht zorgen, dat ze na 18 maanden meer dan 1 miljoen nakomelingen kunnen hebben?… Read more...

Het hart van de garnaal zit in zijn hoofd…

Wist je dat het hart van een garnaal zich niet in de romp maar in het hoofd bevindt?… Read more...

Het snelste dier op aarde…

Wist je dat het snelste dier op aarde de Slechtvalk is. Deze vogel kan een snelheid van rond de 350 km/u halen. Deze snelheid haalt de slechtvalk als hij in duikvlucht naar bijvoorbeeld een prooi duikt.
Het snelste landdier is de Cheeta met een topsnelheid van 110 km/u.… Read more...

Een zeester heeft geen hersens…

Wist je dat een zeester geen hersens heeft?

Er bevinden zich wel vele zintuigcellen door het gehele lichaam die prikkels opvangen.… Read more...

Een octopus heeft 3 harten…

Wist je dat een octopus 3 harten heeft?

Eén hart wordt gebruikt voor het pompen van het bloed door het lichaam. De andere 2 harten worden gebruikt om het bloed door de kieuwen te pompen.… Read more...

Het grootste dier op aarde…

Wist je dat het grootste dier op aarde de blauwe vinvis is?

De mannetjes worden gemiddeld 25 meter lang en vrouwtjes worden gemiddeld 30 meter lang. Het gewicht van het dier kan oplopen tot maximaal 170.000 kilogram.… Read more...