Zeespiegel was ooit veel hoger…

Wist je dat de zeespiegel ooit zo’n 100 meter hoger was dan tegenwoordig?
Dit was in de prehistorie toen er geen ijskappen bestonden op de polen.
Als de zeespiegel tegenwoordig 100 meter hoger zou zijn, dan zouden grote delen van Europa onder water staan.

Ook is er een tijd geweest dat de zeespiegel rond de 120 meter lager was dan tegenwoordig.
Dit was tijdens bepaalde ijstijden, toen veel water als ijs op de polen of op gletsjers lag.
Als de zeespiegel tegenwoordig 120 meter lager zou zijn, dan zou een groot deel van de Noordzee en zelfs delen van de Oceanen (langs de kusten) droog liggen.