Wilgenbast wordt gebruikt voor aspirine…

Wist je dat bepaalde stoffen uit wilgenbast gebruikt worden om aspirine te maken? Het gaat om Salicylzuur. Deze stof werd voor het eerst in 1829 in zuivere vorm uit wilgenbast onttrokken. Pas in 1899 kwam het als apsirine in poedervorm beschikbaar en de huidige pilvorm is in 1900 uitgevonden.