Volgens de bijbel is de aarde 6000 jaar oud…

Wist je dat als de bijbel heel strikt opgevat wordt, de schepping 6000 jaar geleden plaats vond?

De Ierse aartsbisschop James Ussher heeft een berekening uitgevoerd op basis van de geslachtsregisters uit de bijbel. De uitkomst hiervan was dat de aarde geschapen is op 23 oktober 4004 voor Christus.

De meeste wetenschappers houden het echter op een ouderdom van tussen de 4 en 5 miljard jaar oud, waarbij de Aarde ontstaan is uit de zonnenevel