Theoretisch wetsvoorstel NESARA, fantasie, complot theorie of werkelijkheid…

Wist je dat NESARA een “theoretisch” Amerikaans wetsvoorstel is waarover op internet een aantal theorieën de ronde doen.

NESARA staat voor National Economic Stabilization and Recovery Act en is een economische hervormingstheorie die een eind zou moeten maken aan de torenhoge schulden (door kwijtschelding) van de Amerikaanse bevolking, het opheffen van de IRS (Amerikaanse belastingdienst). Een gevolg van deze wet zou moeten zijn dat de armoede verdwijnt en dat het bijdraagt aan wereldvrede.

De eerste wetsvoorstellen van het NESARA instituut, welke ook daadwerkelijk als wetsvoorstel zijn ingediend (nooit verder gekomen dan dat), lijken weinig meer op wat op dit moment op internet geschreven wordt. Op internet en in bepaalde groeperingen daarbuiten lijkt het meer religie-achtige vormen aan te nemen.

Er wordt veel geschreven over NESARA. Zo wordt er bijvoorbeeld geschreven dat de wet door President Clinton is ondertekend op 10 oktober 2000, vele malen door het Amerikaanse Congres is geratificeerd, maar tot op heden niet is afgekondigd. Op meerdere websites wordt geschreven dat: Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland. Sinds oktober 2000 worden voortdurende pogingen ondernomen om deze wet af te kondigen ( = in werking te stellen), omdat daardoor in één klap een einde kan worden gemaakt aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet. Het klinkt ongelooflijk, en of het is waar, is de grote vraag. Door geen enkele officiële betrokkene, hetzij Congreslid, Bankdirecteur of regeringsleider is ooit openlijk over NESARA gesproken. NESARA wordt door bepaalde theorieën zelfs in verband gebracht met de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001.

Er wordt ook regelmatig gesproken over NESARA als het zoveelste voorbeeld van complot theorieën. Dit vooral omdat er over de theorieën achter NESARA nooit gesproken wordt.