Sinterklaas feest stamt af van Bisschop van Myra (uit Turkije)…

Sinterklaas en Pieten

 

Wist je dat het Sinterklaas feest ooit begonnen is rond de heilige Nicolaas van Myra?

De naam Sinterklaas of Sint Nicolaas komt oorspronkelijk van Nicolaas van Myra, ook wel Sint Nicolaas omdat Nicolaas van Myra later heilig werd verklaard.

Ook het Sinterklaas feest kent een aantal gebruiken die hun oorsprong bij Nicolaas van Myra vinden.

Zo is hij de beschermheilige van onder andere kinderen en zeelieden en stond hij bekend als weldoener die brave kinderen geschenken gaf en stoute kinderen bestrafte. Ook het strooien met pepernoten komt van Nicolaas van Myra, waarbij Nicolaas van Myra een vader hielp aan een bruidsschat voor zijn dochters door hem munten toe te werpen. Later zijn dit pepernoten geworden.

Dat bij de huidige viering Sinterklaas uit Spanje komt, kan te maken hebben met het feilt dat Sint Nicolaas ooit vluchtte naar Spanje, maar kan ook een historische verwarring geweest zijn of een bedenksel dat nooit meer is recht getrokken.

Sint Nicolaas stond bekend om het feit dat hij zwarte Afrikaanse kindslaven bevrijdde van slavenschepen, waarna hij ze een betaalde baan als knecht aanbood, waardoor ze meet zelfstandig en onafhankelijk konden leven. Waarschijnlijk is dit Zwarte Piet geworden. De Roe is vermoedelijk bedacht als pedagogisch toevoeging. De steeds terug kerende discussie over racisme rond Zwarte Piet lijkt ongegrond als de Sinterklaas traditie daadwerkelijk afstamt van Nicolaas van Myra.

Het schoen zetten vermoedelijk in de middeleeuwen begonnen toen de kerk op 5 december schoenen ging zetten die door de rijken gevuld werden. Het geld werd op 6 december (de naamdag van Sint Nicolaas) onder de armen verdeeld.

Nicolaas van Myra was een Griekse bisschop die bisschop van Myra (Turkije) was en ook naar deze plaats vernoemd werd. Nicolaas van Myra werd vooral beroemd door een aantal wonderen die men aan hem toeschreef. Zo vermenigvuldigde hij voedsel tijdens de hongersnood van Myra, een wonder dat we ook uit de bijbel van Jezus Christus kennen. Ook redde hij zeelieden tijdens een storm.

De foto bij dit artikel is gemaakt door Alexander van Loon (cc via flickr.com)