Russische taal kent geen dialecten…

Russisch Dialect

Wist je dat de Russische taal geen echte dialecten kent, zoals we die in het Nederlands kennen?

Russisch is een Slavische taal en wordt door meer dan 250 miljoen mensen gesproken, waarvan het voor net geen 150 miljoen mensen de moedertaal is. Russisch kent alleen lichte dialecten, wat meer accenten zijn. Maar iedere Rus kan een andere Rus goed verstaan. Het is niet zoals in Nederland waar Groningers en Limburgers elkaars dialect vaak niet of nauwelijks kunnen verstaan.

De verschillen tussen de verschillende dialecten zijn erg klein en vaak niet meer dan accenten, waardoor het relatief eenvoudig is een ander dialect te verstaan. Jongere generaties spreken ook steeds minder vaak dialect. Russisch heeft tot het eind van de 19de eeuw juist heel er veel dialecten gekend.
In deze tijd waren de Russen vooral een volk van boeren die niet vaak niet buiten hun eigen dorp kwamen. Hierdoor had soms zelfs elk dorp zijn eigen dialect. Tijdens de industriele revolutie echter trokken veel boeren naar fabrieken in steden. Omdat de boeren in de steden elkaars dialecten niet verstonden, ging men over op standaard Russisch om elkaar toch te kunnen verstaan.·De dialecten verdwenen langzaam en toen tijdens het communisme verplicht gratis onderwijs werd ingevoerd, werd in het basis onderwijs alleen standaard Russisch geleerd.

Momenteel spreken alleen hele oude mensen in ver afgelegen dorpen nog de oude dialecten die het Russisch ooit kende.