Poolnacht kan een half jaar duren…

Wist je dat de Poolnacht een half jaar kan duren?
De Poolnacht is de periode dat de zon 24 uur niet op komt. Dit verschijnsel van totale duisternis komt alleen binnen de Poolcirkels voor.

Hoe dichter men (binnen de Poolcirkel) de Noord- of Zuidpool nadert, hoe langer de Poolnacht duurt. Staat men op de Noor- of Zuidpool, dan duurt de Poolnacht bijna een half jaar.

De Pooldag is een zelfde soort verschijnsel, waarbij de zon juist 24 uur niet onder gaat binnen de Poolcirkels.