Op zuidelijk halfrond draait het water rechtsom het doucheputje in…

Wist je dat op het zuidelijk halfrond het water rechtsom het doucheputje in draait? Dit in tegenstelling tot op het Noordelijk halfrond, waar het water linksom draaiend het doucheputje in stroomt.

Door de draaiing van de Aarde gaan de luchtstromen op het Noordelijk in tegengestelde richting als op het Noordelijk halfrond, ditzelfde geldt voor water. Het gaat echter niet altijd op, soms is er turbulentie of andere invloeden die ervoor zorgen dat het water de andere kant op draait.