Ooit was er een 6de bewoond waddeneiland…

Wist je dat er ooit een zesde bewoond Waddeneiland was?

Tussen de jaren 1200 en 1300 ontstond de Lauwerszee, waarin het Waddeneiland Humsterland ontstond. Door verbindingsdijken en inpolderingen is Humsterland in de loop van de eeuwen tot het vaste land gaan behoren.