Niet Moslim mag Mekka niet in

Moslims hadj mekka

Wist je dat niet Moslims de Saoedische Moslim bedevaart stad Mekka niet in mogen?

De stad Mekka ligt in Saoedie-Arabië en is een heilige stad voor het Moslim geloof. Mekka is niet de hoofdstad van Saoedie-Arabië, maar wel een zeer belangrijke stad in Saoedie-Arabië. Mekka is de geboortestad van de profeet Mohamed, de belangrijkste persoon in het Moslim geloof. Mekka herbergt vele historische bouwwerken (zoals tombes en moskeeën). In het roerige verleden werd Mekka door verschillende volken bestuurd en werden de historische gebouwen soms vernietigd, maar ook weer opgebouwd.

Elke Moslim is verplicht, als hij het kan betalen en zijn gezondheid het toe laat, één keer in zijn leven op bedevaart naar Mekka te gaan. Deze bedevaart versterkt de religieuze en morele gevoelens van de moslims en geeft elke Moslim de mogelijkheid zich tot Allah te richten.

Jaarlijks vindt er een Hadj plaats, dit is de bedevaart of pelgrimstocht naar Mekka waar miljoenen Moslims aan mee doen. De Hadj in zijn huidige vorm vond voor het eerst plaats in het jaar dat de profeet Mohammed stierf. Tijdens de Hadj is het extreem druk in en rond Mekka en het is een grote uitdaging om de miljoenen Moslims die tegelijkertijd in Mekka aankomen in goede banen te leiden.

Niet Moslims mogen Mekka niet in. (Dit geldt overigens ook voor de stad Medina.) Om Mekka heen wordt dit op borden aangegeven en vindt er controle plaats. Als rede dat niet Moslims niet welkom zijn in Mekka (en Medina) worden vaak meerdere argumenten gegeven. Zo wil men dat Moslims er in alle rust hun geloof kunnen beleven en hierbij niet gestoord worden door andere geloven. Mekka is voor bijvoorbeeld Joden en Christenen, geen heilige plaats en men vindt dan ook dat Joden en Christenen er niets te zoeken hebben. Ook wil men bijvoorbeeld niet dat Mekka een toeristische trekpleister wordt.

Er zijn enkele gevallen bekend van niet Moslims die toch in Mekka zijn “door gedrongen”. Sr Richard Burton deed zich in 1853 voor als pelgrim, waardoor het hem lukte in Mekka te komen. Hij schreef er een bekend boek over.

De afbeelding boven dit artikel is gemaakt door Citizen59 (cc via flick.com)