Napoleon voerde in de 19de eeuw de geregistreerde achternaam in…

Wist je dat Napoleon Bonaparte in 1811 de achternaam invoerde?

Napoleon had in die tijd grote delen van Europa veroverd en onder zijn bewind werd het Burgerlijk wetboek en de Burgerlijke Stand ingevoerd. Hiermee werd ook de achternaam ingevoerd. Veel mensen gebruikten soms al sinds de middeleeuwen achternamen, maar deze werden vanaf 1811 vastgesteld en geregistreerd en moesten aan bepaalde regels voldoen.

Achtenamen als Pieterszoon en Janszoon werden destijds veranderd in Pietersen en Janssen. Veel burgers registreerden een achternaam die bijvoorbeeld een weergave was van hun afstamming (Pietersen, Janssen), beroep (Bakker, Smid), geografie (Van Antwerpen, van Utrecht) en eigenschapsnamen (De Kort, De Wolf, Van Ver).
Het invoeren van de Burgerlijke stand hield ook in dat geboortes, huwelijken en overlijden geregistreerd werden.

Napoleon was ook verantwoordelijk voor een invoering van een aantal andere standaarden:

  • Rechts rijden in het overgrote deel van Europa
  • Standaard maten- en gewichtenstelsen (meter, kilo, liter)
  • Onderwijs beter en toegankelijk voor burgers
  • Afschaffing van maatschappelijke standen en bijbehorende privileges