Maya’s voorspelden niet het eind van de wereld in 2012

Wist je dat op de Maya’s niet het einde van de wereld hebben voorspeld in 2012?

De Maya’s spreken van een soort omwenteling of grote verandering in de maatschappij rond het jaar 2012, maar niet over een einde van de wereld door natuurrampen of oorlogen of iets dergelijks.

De Maya gebruikten verschillende kalenders. De belangrijkste kalenders waren:

  • Lange telling
  • Haab
  • Tzolkin kalender

Deze kalenders houden niet alleen rekening met tijd maar voorspellen ook het karakter van periodes.

De Lange telling is de kalender waarover het gaat als over 2012 gesproken wordt. De Lange telling bestaat uit zogenaamde kringlopen van ongeveer 5000 jaar. Deze kringlopen begonnen volgens de Maya kalender in 23.614 voor Christus. De 5de kringloop is de huidige kringloop en eindigde eind jaren 80. Volgens de Maya’s start in 2012 de 6de wereld.  We bevinden ons nu dus tussen werelden. Volgens de Maya’s is dit een soort overgangsfase, waarin heel veel verandert.

2012 is volgens de Maya´s een uniek jaar, omdat alle planeten in het Zonnestelsel in december in 1 lijn staan met de zon.

Elke wereld (periode van 5000 jaar) heeft volgens de Maya’s unieke karakteristieken. De zesde (6de) wereld heeft nog geen karakeristieken. Het is aan de maatschappij om deze karakteristieken te bepalen.