Letter volgorde in een woord…

Wist je dat het voor heel veel woorden niet uit maakt in welke volgorde de letters staan? Als de eerste en de laatste letter maar op de juiste plaats staan.

Als we de woorden in deze zin aanpassen volgens deze regel, dan ziet het er als volgt uit:

Wsit u dat het voor heel veel wdoroen niet uit makat in wlkee vgoolrde de ltreets saatn? Als de etsree en de latsate ltteer maar op de jtisue ptalas saatn.

We lezen niet elke letter in een woord, maar lezen een volledig woord ineens. Ook de context van een zin helpt mee. Langere woorden zonder context worden al veel lastiger

Wat dacht u van hisiurubudse (huursubsidie) of kdiiicertsres (kredietcrisis).