Het diepste punt in zee…

Wist je dat het diepste punt in zee de Marianentrog is? De Marianentrog is een ruim 11 km (11.035 meter) diepe spelonk in het aardoppervlak en ligt ten oosten van de Filipijnen. De spelonk is enkele duizenden kilometers lang en 70 kilometer breed.

Ter vergelijking het diepste punt in de Noordzee is ruim 700 meter diep en ligt bij Noorwegen.