Groot deel van de wereld reed ooit links…

Wist je dat een groot deel van de wereld ooit links reed?

Al tijdens de Romeinse tijd werd links rijden als regel gebruikt, dit blijkt uit opgravingen. De Romeinen hanteerden de regel links rijden of lopen, omdat dit praktisch was bij bijvoorbeeld het benaderen van de vijand. De meeste Romeinse soldaten vochten met hun zwaard in de rechterhand. Als ze rechts van de vijand stonden waren ze dus in het nadeel.
Deze regel werd in de middeleeuwen om dezelfde rede gebruikt. Tijdens ridder toernooien hadden ridders hun lans in hun rechterhand terwijl ze op hun paard zaten, waardoor links rijden praktischer was.

Het rechts rijden werd in eerste instantie uit praktische overwegingen door paardenkarren en koetsen met 2 of meer paarden ervoor gedaan. De bestuurders zaten het liefst links op de bok met de zweep in de rechterhand. Om goed de afstand tot andere karren en koetsen te kunnen zien reden ze er rechts voorbij.  Napeleon voerde dit in Frankrijk als regel in en daarmee in grote delen van Europa waar hij heerste.

Op dit moment zijn er nog zo´n 75 landen/plaatsen, waaronder veel eilanden, in de wereld waar links gereden wordt. In de afgelopen 50 jaar zijn zelfs nog landen over gegaan naar links rijden. In Zweden bijvoorbeeld bijvoorbeeld reed men tot 1967 links. Op 3 spetember is men in Zweden over gegaan naar rechts rijden, omdat dit makkelijker was in het verkeer met de rechts rijdende buurlanden. Ook in IJsland en Nigeria rijdt men pas sinds de jaren 70 rechts.

Enkele bekende landen waar men links rijdt:

  • Groot Britannië
  • Ierland
  • Australië
  • Japan
  • India
  • Indonesië
  • Zuid Afrika
  • Suriname

Ook treinen reden bijvoorbeeld links. Ook dit is in veel landen naar rechts veranderd. Maar in België, Frankrijk, Zwitserland en Italië  bijvoorbeeld rijden de treinen nog steeds links. Hierdoor moet bijvoorbeeld het Internationale treinverkeer tussen Nederland en België in de buurt van de grens, van spoor wisselen. Dit gebeurt meestal op een station.