Glas is niet vloeibaar zoals vaak beweerd wordt…

Wist je dat glas geen vloeibare stof is zoals vaak beweerd wordt?

Er bestaat al jaren een urban legend die zegt dat glas vloeibaar is, maar erg langzaam stroomt. Dit is echter niet het geval.

Glas is een Amorf, wat een vast stof zonder geordende structuur. De urban legend, die zelfs in Natuurkunde lessen voorkomt is ontstaan door bijvoorbeeld het feit dat bij zeer oude ramen het glas onderin het kozijn dikker is dan bovenin. Dit zou dan verklaard worden doordat glas heel langzaam stroomt en dus langzaam naar beneden zakt. Ook zegt men vaak dat, omdat glas geen geordende (kristallijne) structuur heeft, het dus geen vaste stof is. Ook dit klopt niet.