Geschiedenis

Sinterklaas en Pieten

Sinterklaas feest stamt af van Bisschop van Myra (uit Turkije)…

 

Wist je dat het Sinterklaas feest ooit begonnen is rond de heilige Nicolaas van Myra?

De naam Sinterklaas of Sint Nicolaas komt oorspronkelijk van Nicolaas van Myra, ook wel Sint Nicolaas omdat Nicolaas van Myra later heilig werd verklaard.

Ook het Sinterklaas feest kent een aantal gebruiken die hun oorsprong bij Nicolaas van Myra vinden.

Zo is hij de… Read more...

Paaseieren

Paashaas deels verzonnen, paaseieren oud Christelijk gebruik

Wist je dat de Paashaas vermoedelijk deels een verzonnen figuur is en dat paaseieren een oud christelijk gebruik zijn?

Met Pasen wordt door het Christelijk geloof de wederopstanding van Jezus gevierd, die op goede vrijdag (de vrijdag voor Pasen) gekruisigd werd. Van oudsher wordt dit met de Paashaas en paaseieren gevierd.

Tijdens de vastentijd werden er … Read more...

Wintertijd naar Zomertijd

Zomertijd voor het eerst ingevoerd tijdens de eerste wereld oorlog

De zomertijd is ingevoerd omdat het energie besparend zou zijn. Hierbij redeneert men dat het ’s zomers om 5:00 uur ’s ochtends de zon op komt en het dus al licht is. De meeste mensen slapen dan nog en er wordt dus geen gebruik gemaakt van het licht. Als men de tijd een uur vooruit zet wordt wel gebruik gemaakt van dit uur licht.

Omdat de meeste mensen gewend zijn… Read more...

In de middeleeuwen dronk men bier of wijn in plaats van water…

Wist je dat men in de middeleeuwen bijna geen water dronk, maar wel bier en wijn?

In de middeleeuwen was het erg slecht gesteld met hygiëne. Riolering en toiletten waren er niet, afval werd op straat gedumpt en een beek of rivier werd als riool gebruikt. De meeste huizen hadden geen stromend water en de mensen waren zich ook niet bewust van hygiëne, waardoor men… Read more...

Kerstman

Santa Claus (Kerstman) afgeleid van Sinterklaas…

Wist je dat de moderne Santa Claus (Kerstman) een afgeleide is van Sinterklaas?

Vooral in Amerika is Santa Claus een begrip en leven vele kinderen lang toe naar kerst, wanneer Santa Claus langs komt. Santa Claus bestaat pas een paar honderd jaar en is afgeleid van bijvoorbeeld Sinterklaas. Ook is de moderne Santa Claus niet hetzelfde als 200 jaar geleden.

De … Read more...

Oliecrisis Benzinebon

Tijdens de oliecrisis in 1973 en 1974 was er helemaal geen olie schaarste…

 

Wist je dat er tijdens de oliecrisis van 1973 en 1974 helemaal geen olieschaarste was?

In 1973 was Nederland samen met onder andere de Verenigde Staten een bondgenoot van Israël, tijden de Yom Kipoer-oorlog tussen Israël en de Arabische landen. De Arabische landen leverden geen olie meer aan Nederland als sanctie vanwege het bondgenootschap met … Read more...

Groot deel van de wereld reed ooit links…

Wist je dat een groot deel van de wereld ooit links reed?

Al tijdens de Romeinse tijd werd links rijden als regel gebruikt, dit blijkt uit opgravingen. De Romeinen hanteerden de regel links rijden of lopen, omdat dit praktisch was bij bijvoorbeeld het benaderen van de vijand. De meeste Romeinse soldaten vochten met hun zwaard in de rechterhand. Als ze rechts … Read more...

Nazibunker Polen

Het Hoofdkwartier van de Duitse Nazi top was in WO II in Polen

Wist je dat een groot deel van Hitlers Nazi top tijdens de Tweede Wereld oorlog in een hoofdkwartier in het Poolse dorpje Gierloz doorbrachten? In die tijd behoorde dit gebied overigens tot de Duitse provincie Pruissen.

Het hoofdkwartier genaamd Wolfsschanze was een zeer zwaar beveiligd complex met talloze bunkers en andere gebouwen voor de Führer en zijn… Read more...

Napoleon voerde in de 19de eeuw de geregistreerde achternaam in…

Wist je dat Napoleon Bonaparte in 1811 de achternaam invoerde?

Napoleon had in die tijd grote delen van Europa veroverd en onder zijn bewind werd het Burgerlijk wetboek en de Burgerlijke Stand ingevoerd. Hiermee werd ook de achternaam ingevoerd. Veel mensen gebruikten soms al sinds de middeleeuwen achternamen, maar deze werden vanaf 1811 vastgesteld en … Read more...

Appel aan Boom

In de Bijbel staat niet dat Adam en Eva een appel eten…

Wist je dat er in de Bijbel niet gesproken wordt over dat Adam en Eva een appel eten in het Paradijs?

Op glas in lood, schilderijen en andere afbeeldingen die het tafereel rondom de verboden vrucht uit de bijbel voorstellen, wordt er bijna altijd een appel afgebeeld. Er wordt in de Bijbel echter alleen gesproken over dat Adam en Eva een vrucht eten in het Paradijs.… Read more...

Proosten Klinken met Glazen

Proosten door klinken met glazen, is begonnen bij ridders in de middeleeuwen…

Wist je dat het tegen elkaar klinken met glazen tijdens het proosten, in de middeleeuwen bij de ridders gestart is?

Ridders voerden veel oorlogen, maar sloten ook vrede. Bij dit vrede sluiten werd er vaak bier gedronken. De ridders vertrouwden elkaar echter totaal niet en waren bang voor vergif in hun bier. Om zeker te weten dat ze niet vergiftigd werden sloegen… Read more...

Tulpenveld

Eerste economische bubble ooit was de tulpen bubble in Nederland…

Wist je dat Nederland de primeur had met een economische bubble, de tulpen bubble?

In de 17de eeuw (de gouden eeuw) was Nederland het centrum van de wereld op het gebied van handel, landbouw en nijverheid. Geen land ter wereld kende een vergelijkbare economische groei. Dit had ook als gevolg dat men soms erg veel geld over had voor “waardevolle” … Read more...

Maya’s voorspelden niet het eind van de wereld in 2012

Wist je dat op de Maya’s niet het einde van de wereld hebben voorspeld in 2012?

De Maya’s spreken van een soort omwenteling of grote verandering in de maatschappij rond het jaar 2012, maar niet over een einde van de wereld door natuurrampen of oorlogen of iets dergelijks.

De Maya gebruikten verschillende kalenders. De belangrijkste kalenders waren:… Read more...

Lichtmaker stak vroeger elke avond de straatverlichting aan…

Wist je dat tot rond 1900 de meeste straatlantaarns elke avond werden aangestoken door de Lichtmaker?

Tot begin 20ste eeuw waren de veel straatlantaarns gas gestookt en ging de lichtmaker elke avond met een ladder alle straatlantaarns langs om ze een voor een aan te steken. Vanaf 1886 werden langzaam alle gaslantaarns vervangen door elektrische lampen, waardoor… Read more...

Romeinen betaalden soldaten uit met zout…

Wist je dat de Romeinen hun soldaten uitbetaalden met zout?

In die tijd was zout een erg waardevolle grondstof, wat diende als ruilmiddel. Hierdoor is ook het woord salaris ontstaan.… Read more...

Van Gogh verkocht tijdens zijn leven maar 1 schilderij…

Wist je dat de schilder Vincent van Gogh tijdens zijn leven maar 1 schilderij verkocht?

Schilder Vincent van Gogh leefde van 1853 tot 1890. Tijdens zijn leven heeft hij tussen de 800 en 900 schilderijen gemaakt. Tijdens zijn leven verkocht hij slechts 1 schilderij. Dit verkocht hij aan de de zus van een vriend. Het betrof het schilderij De Rode Wijngaard.

Pas … Read more...

Rembrandt deed 3 jaar over Nachtwacht…

Wist je dat Rembrandt waarschijnlijk 3 jaar nodig had om de Nachtwacht te schilderen?

Rembrandt begon in 1639 met het schilderij en het was in 1642 klaar. Het schilderij heette officieel De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te marcheren”
Read more...

Cleopatra trouwde met 2 van haar broers…

Wist je dat Cleopatra 2 keer met een broer trouwde?

Dit waren verstandshuwelijken en hadden vooral te maken met het houden van de macht. Ook waren haar broers veel jonger (eigenlijk nog kinderen) dan zij toen ze trouwden.… Read more...