Geen planten of dieren in Dode Zee

Wist je dat de Dode Zee geen plantaardig of dierlijk leven bevat?

Het zoutgehalte in Dode Zee is zo hoog, dat er geen planten of dieren in of om het meer kunnen leven. Er is wel microscopisch leven en bacteriën in de Dode Zee. Het hoge zoutgehalte dankt de Dode Zee aan haar ligging op een breuklijn in het Aardoppervlak. Hierdoor werden mineralen uit de Aarde omhoog gevoerd naar de Dode Zee.

Daarnaast mondt de rivier de Jordaan uit in de Dode Zee. Deze rivier bevat een klein percentage zout. Doordat de Dode Zee niet verbonden is met andere zeeën of wateren (en dus eigenlijk een meer is), blijft het zout in de dode zee. Doordat water verdampt, maar en het zout achter blijft, stijgt het zoutgehalte steeds verder.

De Dode Zee bevat bijna 10 keer zoveel zout als de gemiddelde zee op aarde. De Dode Zee ligt meer dan 400 meter (het diepste punt in de Dode Zee zelfs 700 meter) onder de zeespiegel en is daarmee het laagst gelegen meer op aarde. Het meer trekt veel toerisme die afkomen op de vele kuuroorden, waar men de herstellende werking van modderbaden en het zeer zoute water kan ondergaan.