Doopvontschelp is grootste schelp op Aarde…

Wist je dat de Doopvontschelp de grootste schelp op Aarde is? De Doopvontschelp kan 1,30 meter worden. De grootste Doopvontschelp ooit gevonden is ruim 2,50 meter. De schelp dankt zijn naam aan het feit dat hij zo groot is dat hij soms als Doopvont wordt gebruikt in kerken.

In de pre historie schijnen er schelpen te hebben bestaan die meer dan 10 meter groot konden worden.