Bilderbergconferentie is jaarlijkse bijeenkomst van invloedrijke mensen…

Wist je dat de Bilderbergconferenties politieke bijeenkomsten met een besloten karakter zijn, waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan?

De Bilderbergconferentie wordt jaarlijks gehouden en de deelnemers zijn voornamelijk invloedrijke figuren uit het bedrijfsleven, politiek en diplomatie.

De eerste Bilderbergconferentie werd georganiseerd in 1954 naar aanleiding van de verslechterende relatie tussen de Verenigde Staten van Amerika en Europa. Initiatiefnemers waren o.a. de Pool Joseph Retinger, Unilever-topman Paul Rijkensde Belgische ex-premier Paul van Zeeland en prins Bernhard. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren ’50 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hij op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten. Volgens Bernhard in Andere Tijden was Luns te anticommunistisch en te kritisch geweest tegenover de doelen van de Bilderbergconferentie.

De eerste conferentie was in Hotel De Bilderberg in Oosterbeek van 29 tot 31 mei 1954. Er werd onder meer van gedachten gewisseld over de houding tegenover het communisme, het communisme in Europese landen als Frankrijk en Italië, de Korea-oorlog en de Europese integratie. Prins Bernhard was voorzitter van de conferentie. Iedere genodigde had acht minuten spreektijd, maar ook buiten de zittingen om was er veel contact tussen de genodigden. Dit zorgde ervoor dat aan het eind van de conferentie de sfeer tussen de deelnemers erg goed was. De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en (in elk geval de eerste edities) in belangrijke mate door de CIA. In de loop van de jaren hebben veel belangrijke en invloedrijke mensen aan de conferentie deelgenomen. Prins Bernard bleef voorzitter tot 1976, totdat hij in opspraak raakte in verband met de Lockheedaffaire. Daarna heeft koningin Beatrix de rol van prins Bernard overgenomen. De huidige voorzitter is de Belgische politicus Etienne Davignon.

In 20012 werd de Bilderbergconferentie in de V.S. gehouden, in 2013 in Engeland en in 2014 in Denemarken.