Aarde

Aarde Stopt Met Draaien

Als de Aarde stopt met draaien vallen grote delen van de Oceanen droog…

Wist je dat als de Aarde stopt met draaien (als dit mogelijk zou zijn) er een aantal bijzondere (en gevaarlijke) gevolgen zijn?

De Aarde draait bij de Evenaar met bijna 1800 km/uur om haar as. Dit draaien houdt een heleboel processen op Aarde in evenwicht.
Als de Aarde steeds langzamer zou gaan draaien en uiteindelijk zou stoppen met draaien, wat vermoedelijk… Read more...

Zeespiegel

Zeespiegel was ooit veel lager…

Wist je dat er een tijd was dat de zeespiegel rond de 120 meter lager was dan tegenwoordig?

Dit was tijdens bepaalde ijstijden, toen veel water als ijs op de polen of op gletsjers lag.
Als de zeespiegel tegenwoordig 120 meter lager zou zijn, dan zou een groot deel van de Noordzee en zelfs delen van de Oceanen (langs de kusten) droog liggen.

De foto bij dit artikel… Read more...

Zwaarste aardbeving ooit was in Chili…

Wist je dat de zwaarste aardbeving ooit waarschijnlijk een aardbeving in Chili in 1960 was?

Deze aardbeving had een kracht van 9.5 op de schaal van richter en er vielen zo’n 4000 doden.

De aardbeving (eigenlijk een zeebeving) die eind 2004 de kust van Indonesië trof was de een na zwaarste en had een kracht van 9.3 op de schaal van richter. Deze aardbeving… Read more...

Elke dag is langer dan de voorgaande…

Wist je dat elke dat langer is dan de voorgaande dag?

Vandaag is zo’n 2 milliseconde langer dan gisteren. Dit heeft te maken met de vertragende rotatie van de Aarde. Elke dag roteert de Aarde dus ongeveer 2 ms langzamer dan de voorgaande.

Om verschil in de tijd/kalender dat hierdoor ontstaat op te vangen, worden eens in de zoveel tijd (voor tijdens de jaarwisseling)… Read more...

Mount Everest groeit 4 mm per jaar…

Wist je dat de Mount Everest per jaar gemiddeld 4 mm groeit?

De tektonische platen die in de prehistorie tegen elkaar botsten en daardoor het Himalaya gebergte (en dus de Mount Everest) vormden, schuiven nog steeds een klein beetje. Hierdoor groeit de Mount Everest jaarlijks 4 mm net als uiteraard de gehele bergketen.… Read more...

Getijden (eb en vloed) worden veroorzaakt door de Maan

Wist je dat de getijden, dus eb en vloed, veroorzaakt worden door de maan?

De aantrekkingskracht van de maan is dermate groot dat het water in de zeeën en oceanen een aantal meters omhoog getrokken wordt door de maan. Dit wordt vloed genoemd. Afhankelijk van de stand van de maan wordt het water aan de kant van de aarde waar de maan staat omhoog getrokken. Ook aan … Read more...

Koud water zwaarder dan warm water…

Wist je dat koud water zwaarder is dan warm water? (dezelfde hoeveelheden, bijvoorbeeld een liter)

Koud water heeft een grotere dichtheid (de moleculen zitten dichter bij elkaar) waardoor er bij koud water meer watermoleculen in een liter zitten dan bij warm water, hierdoor weegt het koude dus meer.… Read more...

Op zuidelijk halfrond draait het water rechtsom het doucheputje in…

Wist je dat op het zuidelijk halfrond het water rechtsom het doucheputje in draait? Dit in tegenstelling tot op het Noordelijk halfrond, waar het water linksom draaiend het doucheputje in stroomt.

Door de draaiing van de Aarde gaan de luchtstromen op het Noordelijk in tegengestelde richting als op het Noordelijk halfrond, ditzelfde geldt voor water. Het … Read more...

Aarde draaide ooit in 21 uur om haar as…

Wist je dat de aarde zo’n 400 miljoen jaar geleden in 21 uur om haar as draaide?

Doordat de Aarde maar 21 uur nodig had om rond te draaien, duurde een dag maar 21 uur. Hierdoor bestond een jaar uit ongeveer 400 dagen. De maan zorgt ervoor dat de snelheid waarmee de Aarde om haar as draait steeds lager wordt. Dit gaat echter met micro seconden per jaar en is dus niet… Read more...

Zeespiegel was ooit veel hoger…

Wist je dat de zeespiegel ooit zo’n 100 meter hoger was dan tegenwoordig?
Dit was in de prehistorie toen er geen ijskappen bestonden op de polen.
Als de zeespiegel tegenwoordig 100 meter hoger zou zijn, dan zouden grote delen van Europa onder water staan.

Ook is er een tijd geweest dat de zeespiegel rond de 120 meter lager was dan tegenwoordig.
Dit was tijdens… Read more...

Op zuidelijk halfrond wil men graag een tuin op het noorden…

Wist je dat men op het zuidelijk halfrond graag een tuin op het noorden heeft?

In tegenstelling tot op het noordelijk halfrond, waar we graag een tuin op het zuiden hebben, wil men dat op het zuidelijk halfrond liever op het noorden. Dit komt door het feit dat de zon op het zuidelijk halfrond veelal aan de noordelijke hemel staat en men dus met een tuin op het noorden… Read more...

Nieuwe ijstijd kan elk moment beginnen…

Wist je dat er theorieën zijn die zeggen dat er elk moment een nieuwe ijstijd kan starten?

Geologisch gezien komen ijstijden in een bepaalde cyclus terug. Een ijstijd duurt zo’n 100.000 jaar en wordt dan gevolgd door een warme periode van zo’n 10.000 jaar.

De laatste ijstijd is 12.000 jaar geleden en in theorie zou er dus elk moment een nieuwe ijstijd… Read more...

Op Poolcirkel gaat de zon een dag per jaar niet onder…

Wist je dat de zon op de Poolcirkel 1 dag per jaar niet onder gaat?

Er zijn 2 Poolcirkels. 1 op het Zuidelijk halfrond, waar hij voor een deel over de kustlijn van Antarctica loopt, en 1 op het Noordelijk halfrond, waar hij door het noorden van Canada, Scandinavie en Rusland loopt. De exacte locatie van de Poolcirkels verschilt per jaar. Het ene jaar ligt hij noordelijker,… Read more...

IJskap Groenland 2,2 km dik…

Wist je dat de ijskap op Groenland gemiddeld 2,2 km dik is?

Op sommige plaatsen heeft het ijs zelfs een dikte van 3 km.  De ijskap op groenland bestaat uit lagen die soms wel 100.000 jaar oud zijn.  Door deze leeftijd zijn wetenschappers vaak zeer geïteresseerd in wat er zich in deze ijslagen bevindt. Er wordt dan ook veel onderzoek gedaan naar de ijslagen … Read more...

Aarde was ooit een enorme sneeuwbal…

Wist je dat de Aarde zo’n 700 miljoen jaar geleden vermoedelijk volledig bedekt was met sneeuw en ijs?

Deze superijstijd wordt wordt door wetenschappers ook wel sneeuwbal Aarde genoemd. Vlak voor deze enorme ijstijd bevatte het Aardoppervlak grote hoveelheden gesteente dat veel CO2 opnam. Door de hoge CO2 opname ontstond er een CO2 arme atmosfeer.… Read more...

Gele rivier dankt naam aan slib…

Wist je dat de gele rivier in China zijn naam aan de kleur van het meegevoerde slib dankt?

Deze rivier voert zoveel geel slib mee in zijn stroming dat de rivier er geel van kleurt.… Read more...

Warm water bevriest sneller dan koud water…

Wist je dat warm water sneller bevriest dan koud water. Er zijn verschillende theorieën voor dit fenomeen.

De meest gebruikte theorie is:

Het bevriezingsproces start bij kleine luchtbelletjes. Bij koud water, dat meer luchtbelletjes bevat dan warm water, wordt aan de rand van het water, tegen het ‘reservoir’, een ijslaagje gevormd, dat isolerend… Read more...

Water met een temperatuur onder 0 graden is niet altijd bevroren

Wist je dat water met een temperatuur onder het vriespunt van 0 graden niet altijd ijs is?

Het vriespunt is niet exact 0 graden. Water met een temperatuur van bijvoorbeeld -0,2 graden (dus net onder het vriespunt, kan nog steeds vloeibaar zijn, mits het heel ‘voorzichtig’ gekoeld is. Het water gaat vaak pas bevriezen als er verstoring in optreedt.… Read more...

De Sahara bestaat voor slechts 20% uit zand…

Wist je dat de Sahara voor slechts 20% uit zand bestaat?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, bestaat de Sahara niet voor het grootste gedeelte uit zand, maar bestaat voor 80% uit rotsen.… Read more...

De grootste woestijn op aarde…

Wist je dat de grootste woestijn op aarde de Sahara is? De oppervlakte van deze woestijn bedraagt ruim 9 miljoen vierkante kilometer en bestrijkt daarmee een derde van het continent Afrika.… Read more...

Grootste zee (Oceaan) op aarde…

Wist je dat de grootste zee op aarde de Grote Oceaan (Engels: Pacific Ocean) is?

De grote Oceaan heeft een oppervlak van ongeveer 165 miljoen km² en beslaat daarmee ongeveer een derde van het totale aard oppervlak. De gemiddelde diepte van de Grote Oceaan is 4300 meter en op het diepste punt is dit zelfs ruim 11000 meter. … Read more...

Permafrost is een permanent bevroren laag…

Wist je dat permafrost (permanent frost) een bodemlaag is die nooit helemaal ontdooit?

Deze laag bevindt zich in hooggebergten en nabij de polen. De laag kan enkele tientallen meters tot enkele honderden meters dik zijn. Sommige permafrost lagen zijn al miljoenen jaren bevroren. Deze lagen kunnen daardoor erg waardevol zijn voor de wetenschap, omdat objecten… Read more...

Hoeveelheid zoet water op aarde…

Wist je dat de totale hoeveelheid zoet water op aarde, maar 2,5% bedraagt van de totale hoeveelheid water (zoet+zout).

Deze 2,5% komt neer op 35.000.000.000.000.000.000 (35 miljard miljard) liter zoet water. Dit water is verdeeld over meren, rivieren, gletsjers, de permanente sneeuw- en ijslagen in de poolgebieden, grondwater, waterdamp, permafrost,… Read more...

Inhoud wereldzeeen…

Wist je dat alle wereldzeeën bij elkaar ongeveer 1,365 miljard kubieke kilometer (zout) water bevatten?

Rekenen we dit om naar liters, dan komen we uit op 1.365.000.000.000.000.000.000 liter water (1365 miljard miljard).… Read more...

Het land met de minste inwoners…

Wist je dat het land met de minste inwoners Vaticaanstad is? Vaticaanstad heeft 824 inwoners.… Read more...

Het land met de meeste inwoners is China

Wist je dat het land met de meeste inwoners China is? China heeft ongeveer 1,3 miljard (1.300.000.000) inwoners. China wordt gevolgd door India met ruim 1,1 miljard inwoners.… Read more...

De oudste stad in Nederland…

Wist je dat de oudste stad in Nederland Nijmegen is?

De stad ontstond in het jaar 5 na Christus en vormde een onderdeel van de grens tussen het germaanse en het Romeinse rijk. In 1230 kreeg Nijmegen stadsrechten. … Read more...

Nederland grenst aan Frankrijk..

Wist je dat Nederland grenst aan Frankrijk?

Het Antiliaanse eiland St. Maarten bestaat uit 2 delen, namelijk een Frans deel en een Nederlands deel. De grens tussen Nederland en Frankrijk loopt hier ongeveer door het midden van het eiland en is zo’n 10 km lang.… Read more...

Gemiddeld 3 miljoen aardbevingen per jaar…

Wist je dat het gemiddeld aantal aardbevingen per jaar 3 miljoen is?

Het overgrote deel van deze aardbevingen is licht. Een zware aardbeving is kracht 5 of hoger op de schaal van Richter. Zware aardbevingen zijn er gemiddeld 3000 per jaar. Aardbevingen worden meestal veroorzaakt door het schuiven van de aardkorst. De krachten die hierbij vrij komen worden … Read more...

Geen planten of dieren in Dode Zee

Wist je dat de Dode Zee geen plantaardig of dierlijk leven bevat?

Het zoutgehalte in Dode Zee is zo hoog, dat er geen planten of dieren in of om het meer kunnen leven. Er is wel microscopisch leven en bacteriën in de Dode Zee. Het hoge zoutgehalte dankt de Dode Zee aan haar ligging op een breuklijn in het Aardoppervlak. Hierdoor werden mineralen uit de Aarde omhoog… Read more...

De ozonlaag is gemiddeld 3 milimeter dik…

Wist je dat de ozonlaag in feite gemiddeld 3 mm dik is?

Als de Ozonlaag alleen uit pure Ozon zou bestaan, dan zou hij inderdaad niet dikker zijn dan gemiddeld 3 mm? In werkelijkheid komen er in de ozonlaag nog andere stoffen voor. waardoor de werkelijke dikte meer dan 3 mm is. De Ozonlaag bevindt zich op een hoogte tussen de 15 km en 35 km en biedt bescherming tegen de… Read more...

Ruim 400 jaar na Christus leefde het volk de Vandalen…

Wist je dat ruim 400 jaar na Christus het volk de Vandalen leefden?

Dit was een Germaans volk dat Rome plunderde.

De woorden vandalisme en vandaal zijn afgeleid van de naam van dit volk.… Read more...

De wereldbevolking in het jaar 1750…

Wist je dat de wereldbevolking in het jaar 1750 uit 800 miljoen mensen bestond?

100 jaar later in 1850 was dit opgelopen tot 1,2 miljard en weer 100 jaar later in 1950 was dit al ruim verdubbeld tot 2,5 miljard. Ondertussen ruim 60 jaar later is de wereldbevolking meer dan verdubbeld tot 6,8 miljard. Azie (vooral China en India) vormt met bijna 4 miljard het grootste… Read more...

Het diepste meer op aarde…

Wist je dat het diepste meer op aarde het Baikalmeer in Siberie is?

Op het diepste punt is dit meer 1657 meter diep.

De oppervlakte van het meer komt overeen met de oppervlakte van Belgie.… Read more...

De hoogste golf ooit gemeten op aarde…

Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten op aarde, volgens niet bevestigde verhalen, 64 meter boven de zeespiegel uit kwam?

Hij werd gemeten in 1737 aan de kust van Kamstjatka. Ter vergelijking, de Tsunami die in 2004 o.a. Sumatra trof was 30 meter hoog.… Read more...

De grootste diamant op aarde…

Wist je dat de grootste geslepen diamant op aarde 546 karaat is?

Het is de Golden Jubilee Diamond die werd gevonden in 1985 in de Premiermijn in Zuid-Afrika.

Er bestaat in het heelal een diamant die zo groot is als de halve maan. Dit is een gestorven ster.… Read more...

Het kleinste land op aarde is Vaticaanstad…

Wist je dat het kleinste land op aarde Vaticaanstad is?

Vaticaanstad heeft een oppervlakte van 0,44 km2 en een inwonertal van 824. De Paus is het staatshoofd van het Vaticaan. In het verleden bezat de Paus een veel groter deel van midden Italië, wat een kerkelijke staat vormde. In de loop der eeuwen werd de Paus echter meerdere keren verdreven, bijvoorbeeld … Read more...

Het grootste land op aarde…

Wist je dat het grootste land op aarde Rusland is?

Rusland heeft een oppervlakte van 17.075.400 km2 en strekt zich uit van Wit-Rusland in Europa, tot de Grote Oceaan in Azië. In het noorden vormt de grens de Noordelijke Ijszee. In het zuiden grenst Rusland aan Kazachstan, Mongnolië en China. Sinds 1991 is Rusland een onafhankelijke staat. Daarvoor was Rusland… Read more...

Het grootste eiland op aarde is Groenland…

Wist je dat het grootste eiland op aarde Groenland is?

Dit eiland heeft een oppervlakte van 2.166.086 km2. Er wordt ook gezegd dat Australie het grootste eiland is, maar Australie is een continent en telt daarom niet mee als eiland.

Groenland ligt ten oosten van Canada, ten westen van Ijsland en ligt grotendeels binnen de Poolcirkel waardoor het voor 80% bedekt… Read more...

De grootste stad op aarde is Shanghai…

Wist je dat Shanghai, met 13,3 miljoen inwoners, de grootste stad op aarde is?

Rekenen we de voorsteden mee, dan is Tokyo (26 voorsteden) met 31,2 miljoen inwoners het grootst. Tokyo heeft zonder voorsteden 8,3 miljoen inwoners. Shanghai heeft met voorsteden 13,9 miljoen inwoners. Shanghai bezit ook de grootste container haven ter wereld.… Read more...

De hoogste berg op aarde is de Mount Everest…

Wist je dat de hoogste berg op aarde de Mount Everest in het Himalaya gebergte is?

Deze berg is 8850 meter hoog en ligt op de grens tussen China en Nepal. Het Himalaya gebergte ligt op het raakvlak tussen 2 platen in de aardkorst. Deze platen botsen met elkaar en begonnen 2 miljoen jaar geleden het Himalaya gebergte te vormen. Het Himalaya gebergte … Read more...

De diepste grot op aarde is de Voronjagrot…

Wist je dat de diepste grot op aarde de Voronjagrot in Georgie is?

De Voronjagrot is maar liefst 2140 meter diep en bevind zich in het Arabika-massief. Het diepste punt in deze grot is in 2005 gemeten. De grot zelf werd in de jaren 80 ontdekt.… Read more...

Het diepste punt in zee…

Wist je dat het diepste punt in zee de Marianentrog is? De Marianentrog is een ruim 11 km (11.035 meter) diepe spelonk in het aardoppervlak en ligt ten oosten van de Filipijnen. De spelonk is enkele duizenden kilometers lang en 70 kilometer breed.

Ter vergelijking het diepste punt in de Noordzee is ruim 700 meter diep en ligt bij Noorwegen.… Read more...

De zon schijnt op de Zuidpool 182 dagen per jaar niet…

Wist je dat op de Zuidpool de zon 182 dagen per jaar niet schijnt?

Op de Noordpool schijnt de zon 176 dagen per jaar niet.
Dit verschijnsel wordt veroorzaakt door de hoek waaronder de Aarde richting de Zon staat. Door deze hoek en de draaiing van de Aarde komt de Zon een bepaalde periode niet boven de horizon of zakt er niet onder.… Read more...