Aarde was ooit een enorme sneeuwbal…

Wist je dat de Aarde zo’n 700 miljoen jaar geleden vermoedelijk volledig bedekt was met sneeuw en ijs?

Deze superijstijd wordt wordt door wetenschappers ook wel sneeuwbal Aarde genoemd. Vlak voor deze enorme ijstijd bevatte het Aardoppervlak grote hoveelheden gesteente dat veel CO2 opnam. Door de hoge CO2 opname ontstond er een CO2 arme atmosfeer. Dit leverde het omgekeerde effect op van het broeikaseffect. De warmte van de Zon werd niet meer goed vast gehouden door de atmosfeer, waardoor de Aarde snel afkoelde. Dit afkoelen zorgde ervoor dat het ijs op de polen snel aangroeide en zich verspreide. Er ontstond zoveel ijs dat de poolkappen zich snel richting de Evenaar uitbreidde. De temperaturen daalden zelfs ter hoogte van de Evenaar tot onder de -20 graden C. De Oceanen bevroren waarschijnlijk niet helemaal massief, maar werden wel bedekt met een enorme laag ijs.

Deze superijstijd duurde waarschijnlijk ongeveer 15 miljoen jaar.·De sneeuw en ijslagen waren tijdens deze ijstijd gemiddeld 3 km dik en bedekten de gehele Aarde. Tegen het einde van deze ijstijd begon de spanning onder het aardoppervlak zich enorm op te bouwen. De lava onder het Aardoppervlak zocht zich een weg naar boven, waardoor er vulkanen door de ijslagen heen braken en er weer veel CO2 in de atmosfeer terecht kwam. Het aantal vulkanen dat door de ijslagen heen brak werd steeds groter. Hierdoor werd de opbouw van CO2 zodanig dat er weer een broeikas effect optrad. De Aarde warmde hierdoor weer flink op en de ijskap verdween langzaam.

Deze superijstijd zorgde ervoor dat een deel van het bestaande leven uitstierf, omdat het niet tegen het optrekkende ijs en de lage temperaturen opgewassen was. Na de superijstijd daarentegen ontstond in relatief korte tijd een versnelling van de ontwikkeling van het leven.