80.000 woorden in nederlandse taal…

Wist je dat de Nederlandse taal uit ongeveer 80.000 woorden bestaat? Dit zijn bij benadering het aantal woorden in de Dikke van Dale.

Tellen we werkwoordsvervoegingen (werken, werkt, werkte) e.d. mee, dan is de schatting 60 miljoen woorden.

De Engelse taal heeft bij benadering 650.000 woorden (Engelse woordenboek).